Frekvens bornholms kristne nærradi

Vil frekvensen af bornholms kristne nærradi ? Her er listen over frekvenser til bornholms kristne nærradi

Radio
Frekvenser
Kommune
93.1
Åkirkeby
104.9
Allinge
98.6
Neksø
104.4
Rønne
92.8
Østerlars
.