Frekvens dnr dronninglund nærradi

Vil frekvensen af dnr dronninglund nærradi ? Her er listen over frekvenser til dnr dronninglund nærradi

Radio
Frekvenser
Kommune
99.8
Hjallerup
104.3
Hjallerup
.