Frekvens højderyggens lokalradio

Vil frekvensen af højderyggens lokalradio ? Her er listen over frekvenser til højderyggens lokalradio

Radio
Frekvenser
Kommune
93.5
HLR
.