Frekvens indvandrerradioen i aalbo

Vil frekvensen af indvandrerradioen i aalbo ? Her er listen over frekvenser til indvandrerradioen i aalbo

Radio
Frekvenser
Kommune
92.2
Aalborg
106.5
Ferslev
107.4
Tylstrup
.