Frekvens indvandrerradioen i odens

Vil frekvensen af indvandrerradioen i odens ? Her er listen over frekvenser til indvandrerradioen i odens

Radio
Frekvenser
Kommune
107.1
Odense
.