Frekvens radio fokus frederiksber

Vil frekvensen af radio fokus frederiksber ? Her er listen over frekvenser til radio fokus frederiksber

Radio
Frekvenser
Kommune
97.7
Frederiksberg
.