Frekvens ringkøbing lokalradio

Vil frekvensen af ringkøbing lokalradio ? Her er listen over frekvenser til ringkøbing lokalradio

Radio
Frekvenser
Kommune
105.9
Nørhede
89.4
Ringkøbing
.